BouwGarant


Door het aanmelden van uw bouwplannen (nog voor het begin van de werkzaamheden) kunt u zich via BouwGarant, voor een gering bedrag, indekken tegen de volgende risico's:

•    Gebreken na oplevering: Als u zichtbare kwaliteitsgebreken constateert en uw aannemer kan ze niet herstellen, vergoedt BouwGarant de meerkosten.
•    Gebreken in de constructie: Ontdekt u gebreken in de constructie (fundering, dragende delen, vloeren of muren) en uw aannemer kan ze niet herstellen, dan vergoedt BouwGarant de meerkosten.
•    Faillissement van de aannemer: Gaat uw aannemer failliet voordat hij het werk heeft kunnen afronden? BouwGarant vergoedt de extra kosten voor afbouw door een andere aannemer.

De genoemde vergoedingen bedragen tot 15% van de schriftelijk overeengekomen aanneemsom, met een maximum van € 30.000. Kijk voor meer informatie op www.bouwgarant.nl of neem contact met ons op.

Bouwgarant keurmerk
Politie Veilig Wonen Keurmerk
NVBU Keurmerk
Groen Bouwen Keurmerk
 
Hoofdstraat 6 - 9491 AE Zeijen - Gemeente Tynaarlo - Telefoon: 0592 - 291 608 - Fax: 0592 - 291 679 - info@bouwbedrijfthijs.nl